Ansprechpartner

Dipl.-Ing. (FH)
Klaus Banzhaf
Geschäftsführer

Tel.: 07361 / 3703 - 11
Fax: 07361 / 3703 - 29
kd80770aedac9f395610b9010adac376f.banzhafd80770aedac9f395610b9010adac376f@d80770aedac9f395610b9010adac376feumetrond80770aedac9f395610b9010adac376f.de
www.eumetron.de
Dipl.-Ing. (FH)
Theo Hageney
Geschäftsführer / Leiter Kalibrierlabor

Tel.: 07361 / 3703 - 12
Fax: 07361 / 3703 - 29
tea1cb0a69c88950289517e40a10a5bfd.hageneyea1cb0a69c88950289517e40a10a5bfd@ea1cb0a69c88950289517e40a10a5bfdeumetronea1cb0a69c88950289517e40a10a5bfd.de
www.eumetron.deThorsten Köhnlein
Stellv. Leiter Kalibrierlabor

Tel.: 07361 / 3703 - 15
Fax: 07361 / 3703 - 29
t68ec0841c839a1ff193344bcd325059b.koehnlein68ec0841c839a1ff193344bcd325059b@68ec0841c839a1ff193344bcd325059beumetron68ec0841c839a1ff193344bcd325059b.de
www.eumetron.de
B.Sc. (Hons)
Alice Baker
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 218
+49 7361 3703 - 29
af8d356e9ea6ccb99387901d03cbf78a0.bakerf8d356e9ea6ccb99387901d03cbf78a0@f8d356e9ea6ccb99387901d03cbf78a0eumetronf8d356e9ea6ccb99387901d03cbf78a0.de
www.eumetron.de
B.Eng.
Andreas Pierro
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 214
+49 7361 3703 - 29
a1ce9948b994631a82135eaa65b65b23e.pierro1ce9948b994631a82135eaa65b65b23e@1ce9948b994631a82135eaa65b65b23eeumetron1ce9948b994631a82135eaa65b65b23e.de
www.eumetron.deMarten Hageney
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 223
+49 7361 3703 - 29
mc6c29e825d743bda84d917a8347db3c5.hageneyc6c29e825d743bda84d917a8347db3c5@c6c29e825d743bda84d917a8347db3c5eumetronc6c29e825d743bda84d917a8347db3c5.de
www.eumetron.de
B.Eng.
Klaas Hageney
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 224
+49 7361 3703 - 29
k5221f3bd233febfc43476a2f6958f68b.hageney5221f3bd233febfc43476a2f6958f68b@5221f3bd233febfc43476a2f6958f68beumetron5221f3bd233febfc43476a2f6958f68b.de
www.eumetron.deSilke Arnold
Auftragsabwicklung Kalibrierlabor

Tel.: 07361 / 3703 - 16
Fax: 07361 / 3703 - 29
s42582dec12c5d47d78ac2d9967716b4c.arnold42582dec12c5d47d78ac2d9967716b4c@42582dec12c5d47d78ac2d9967716b4ceumetron42582dec12c5d47d78ac2d9967716b4c.de
www.eumetron.de

Zlatko Derenda
Logistik

+49 7361 3703 - 19
+49 7361 3703 - 29
z2cfc4255352ccb0b868e80859d555e7b.derenda2cfc4255352ccb0b868e80859d555e7b@2cfc4255352ccb0b868e80859d555e7beumetron2cfc4255352ccb0b868e80859d555e7b.de
www.eumetron.de

Luisa Eiswirth
Logistik

+49 7361 3703 - 221
+49 7361 3703 - 29
l0c2b5cecd3b684df91234c7f2306653b.eiswirth0c2b5cecd3b684df91234c7f2306653b@0c2b5cecd3b684df91234c7f2306653beumetron0c2b5cecd3b684df91234c7f2306653b.de
www.eumetron.de


Dipl.-Ing.(FH)
Alex Bullinger
Vertriebsleitung

Tel.: 07361 / 3703 - 10
Fax: 07361 / 3703 - 29
aac791c54c5c85e150c239f155bb8aeab.bullingerac791c54c5c85e150c239f155bb8aeab@ac791c54c5c85e150c239f155bb8aeabeumetronac791c54c5c85e150c239f155bb8aeab.de
www.eumetron.de

Stephan Wengenmayr
Vertriebsleitung Innendienst

Tel.: 07361 / 3703 - 14
Fax: 07361 / 3703 - 29
sed660c1158334be136763cdc0e01fe06.wengenmayred660c1158334be136763cdc0e01fe06@ed660c1158334be136763cdc0e01fe06eumetroned660c1158334be136763cdc0e01fe06.de
www.eumetron.deTanja Schneider
Vertrieb

Tel.: 07361 / 3703 - 13
Fax: 07361 / 3703 - 29
t1a6e24dc8bedfecfd94211f3f6689983.schneider1a6e24dc8bedfecfd94211f3f6689983@1a6e24dc8bedfecfd94211f3f6689983eumetron1a6e24dc8bedfecfd94211f3f6689983.de
www.eumetron.de
Dipl.-Ing (FH)
Wolfgang Thaler
Vertrieb

+49 7361 3703 - 222
+49 7361 3703 - 29
w2fdfc519fc4795dbd933bd138f3eea0d.thaler2fdfc519fc4795dbd933bd138f3eea0d@2fdfc519fc4795dbd933bd138f3eea0deumetron2fdfc519fc4795dbd933bd138f3eea0d.de
www.eumetron.de

Susanne Mayall
Vertrieb

+49 7361 3703 - 219
+49 7361 3703 - 29
se0ae7b054699fe58486a4536d3dc12ac.mayalle0ae7b054699fe58486a4536d3dc12ac@e0ae7b054699fe58486a4536d3dc12aceumetrone0ae7b054699fe58486a4536d3dc12ac.de
www.eumetron.deBrigitte Wolf
Vertrieb

+49 7361 3703 - 210
+49 7361 3703 - 29
b7b0c0f0829c421c36ed2068e5a6ada06.wolf7b0c0f0829c421c36ed2068e5a6ada06@7b0c0f0829c421c36ed2068e5a6ada06eumetron7b0c0f0829c421c36ed2068e5a6ada06.de
www.eumetron.de

Peter Dann
Vertrieb

+49 7361 3703 - 217
+49 7361 3703 - 29
p55c14b8957b4bf5a30fe910d9018d810.dann55c14b8957b4bf5a30fe910d9018d810@55c14b8957b4bf5a30fe910d9018d810eumetron55c14b8957b4bf5a30fe910d9018d810.de
www.eumetron.de

Evi Strobel
Vertrieb

+49 7361 3703 - 17
+49 7361 3703 - 29
e91224f0588e02a616841cd285b8d72be.strobel91224f0588e02a616841cd285b8d72be@91224f0588e02a616841cd285b8d72beeumetron91224f0588e02a616841cd285b8d72be.de
www.eumetron.deGabi Sonnentag
Vertrieb

+49 7361 3703 - 226
+49 7361 3703 - 29
g94d55f26dbb6319959ad2e5066c3e68f.sonnentag94d55f26dbb6319959ad2e5066c3e68f@94d55f26dbb6319959ad2e5066c3e68feumetron94d55f26dbb6319959ad2e5066c3e68f.de
www.eumetron.de

Ellen Eisenmann
Vertrieb

+49 7361 3703 - 225
+49 7361 3703 - 29
ee2cd83497ac809a936ceb734f951ba44.eisenmanne2cd83497ac809a936ceb734f951ba44@e2cd83497ac809a936ceb734f951ba44eumetrone2cd83497ac809a936ceb734f951ba44.de
www.eumetron.de

Eveline Möginger-Gnann
Vertrieb

+49 7361 3703 - 0
+49 7361 3703 - 29
e46f3987f4572c6fd325c2082b1ab5af5.moeginger46f3987f4572c6fd325c2082b1ab5af5@46f3987f4572c6fd325c2082b1ab5af5eumetron46f3987f4572c6fd325c2082b1ab5af5.de
www.eumetron.deBernd Haas
Verwaltung

+49 7361 3703 - 213
+49 7361 3703 - 29
b5067677dcf9010fb93c43da3acdbb00a.haas5067677dcf9010fb93c43da3acdbb00a@5067677dcf9010fb93c43da3acdbb00aeumetron5067677dcf9010fb93c43da3acdbb00a.de
www.eumetron.de

Claudia Fitzek
Verwaltung

Tel.: 07361 / 3703 - 0
Fax: 07361 / 3703 - 29
c8730a39b96eaa1846a18823d3a0645b8.fitzek8730a39b96eaa1846a18823d3a0645b8@8730a39b96eaa1846a18823d3a0645b8eumetron8730a39b96eaa1846a18823d3a0645b8.de
www.eumetron.deRobert Kappel
Leiter Softwareentwicklung

+49 7361 3703 - 0
+49 7361 3703 - 29
info66a673defe73b75114f5b329098bf79c@66a673defe73b75114f5b329098bf79ceumetron66a673defe73b75114f5b329098bf79c.de
www.eumetron.de

Rainer Berger
Software Entwicklung

+49 7361 3703 - 215
+49 7361 3703 - 29
ra8b7068b014ce419ff17039bdd56afed.bergera8b7068b014ce419ff17039bdd56afed@a8b7068b014ce419ff17039bdd56afedeumetrona8b7068b014ce419ff17039bdd56afed.de
www.eumetron.de


eμmetron GmbH
Gartenstraße 133
73430 Aalen
Tel.: 07361 3703 - 0
Fax: 07361 3703 - 29
E-Mail: info@eumetron.de
DAkkS-Labor
Dienstleistungen und Produkte rund
um die Koordinatenmesstechnik
D-K-15151-01-00