Ansprechpartner

Dipl.-Ing. (FH)
Klaus Banzhaf
Geschäftsführer

Tel.: 07361 / 3703 - 11
Fax: 07361 / 3703 - 29
k53f01f9b1bdbbdb747e04730e01a5efd.banzhaf53f01f9b1bdbbdb747e04730e01a5efd@53f01f9b1bdbbdb747e04730e01a5efdeumetron53f01f9b1bdbbdb747e04730e01a5efd.de
www.eumetron.de
Dipl.-Ing. (FH)
Theo Hageney
Geschäftsführer / Leiter Kalibrierlabor

Tel.: 07361 / 3703 - 12
Fax: 07361 / 3703 - 29
tc731649581c331fff8250fe60940a69f.hageneyc731649581c331fff8250fe60940a69f@c731649581c331fff8250fe60940a69feumetronc731649581c331fff8250fe60940a69f.de
www.eumetron.deThorsten Köhnlein
Stellv. Leiter Kalibrierlabor

Tel.: 07361 / 3703 - 15
Fax: 07361 / 3703 - 29
t2ec11e5cc030f6e8e7c47e475a56f818.koehnlein2ec11e5cc030f6e8e7c47e475a56f818@2ec11e5cc030f6e8e7c47e475a56f818eumetron2ec11e5cc030f6e8e7c47e475a56f818.de
www.eumetron.de
B.Sc. (Hons)
Alice Baker
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 218
+49 7361 3703 - 29
a299ff4c754b7e85c1f95746f0c7f353c.baker299ff4c754b7e85c1f95746f0c7f353c@299ff4c754b7e85c1f95746f0c7f353ceumetron299ff4c754b7e85c1f95746f0c7f353c.de
www.eumetron.de
B.Eng.
Andreas Pierro
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 214
+49 7361 3703 - 29
ad5b02612880a1a34aecd6c321b7aae48.pierrod5b02612880a1a34aecd6c321b7aae48@d5b02612880a1a34aecd6c321b7aae48eumetrond5b02612880a1a34aecd6c321b7aae48.de
www.eumetron.deMarten Hageney
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 223
+49 7361 3703 - 29
m86d8f8ca860c9a49a1279a64eef381c8.hageney86d8f8ca860c9a49a1279a64eef381c8@86d8f8ca860c9a49a1279a64eef381c8eumetron86d8f8ca860c9a49a1279a64eef381c8.de
www.eumetron.de
B.Eng.
Klaas Hageney
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 224
+49 7361 3703 - 29
kbca589a8e1c8348776ed9e41226280df.hageneybca589a8e1c8348776ed9e41226280df@bca589a8e1c8348776ed9e41226280dfeumetronbca589a8e1c8348776ed9e41226280df.de
www.eumetron.deSilke Arnold
Auftragsabwicklung Kalibrierlabor

Tel.: 07361 / 3703 - 16
Fax: 07361 / 3703 - 29
sf50e117701d70f90e7c238ac90159be5.arnoldf50e117701d70f90e7c238ac90159be5@f50e117701d70f90e7c238ac90159be5eumetronf50e117701d70f90e7c238ac90159be5.de
www.eumetron.de

Zlatko Derenda
Logistik

+49 7361 3703 - 19
+49 7361 3703 - 29
zf014ed26a6cdce7dd1121f42baf37f14.derendaf014ed26a6cdce7dd1121f42baf37f14@f014ed26a6cdce7dd1121f42baf37f14eumetronf014ed26a6cdce7dd1121f42baf37f14.de
www.eumetron.de

Luisa Eiswirth
Logistik

+49 7361 3703 - 221
+49 7361 3703 - 29
l43625ec696e88a94314f0415b55064d1.eiswirth43625ec696e88a94314f0415b55064d1@43625ec696e88a94314f0415b55064d1eumetron43625ec696e88a94314f0415b55064d1.de
www.eumetron.de


Dipl.-Ing.(FH)
Alex Bullinger
Vertriebsleitung

Tel.: 07361 / 3703 - 10
Fax: 07361 / 3703 - 29
a1ccb70cc944f3033d8d34a64ab956a9a.bullinger1ccb70cc944f3033d8d34a64ab956a9a@1ccb70cc944f3033d8d34a64ab956a9aeumetron1ccb70cc944f3033d8d34a64ab956a9a.de
www.eumetron.de

Stephan Wengenmayr
Vertriebsleitung Innendienst

Tel.: 07361 / 3703 - 14
Fax: 07361 / 3703 - 29
s2520a427ba790324f3a0eb498feb6ced.wengenmayr2520a427ba790324f3a0eb498feb6ced@2520a427ba790324f3a0eb498feb6cedeumetron2520a427ba790324f3a0eb498feb6ced.de
www.eumetron.deTanja Schneider
Vertrieb

Tel.: 07361 / 3703 - 13
Fax: 07361 / 3703 - 29
t8bcfabfa0b524007e7e47e6b6ddc4106.schneider8bcfabfa0b524007e7e47e6b6ddc4106@8bcfabfa0b524007e7e47e6b6ddc4106eumetron8bcfabfa0b524007e7e47e6b6ddc4106.de
www.eumetron.de
Dipl.-Ing (FH)
Wolfgang Thaler
Vertrieb

+49 7361 3703 - 222
+49 7361 3703 - 29
wb7090bb58466213b33bcdc3871ea2238.thalerb7090bb58466213b33bcdc3871ea2238@b7090bb58466213b33bcdc3871ea2238eumetronb7090bb58466213b33bcdc3871ea2238.de
www.eumetron.de

Susanne Schirle
Vertrieb

+49 7361 3703 - 219
+49 7361 3703 - 29
s035f717d3250f3499f35191327a2765a.schirle035f717d3250f3499f35191327a2765a@035f717d3250f3499f35191327a2765aeumetron035f717d3250f3499f35191327a2765a.de
www.eumetron.deBrigitte Wolf
Vertrieb

+49 7361 3703 - 210
+49 7361 3703 - 29
bea978ee881bb96395a9b68101f0f3dfe.wolfea978ee881bb96395a9b68101f0f3dfe@ea978ee881bb96395a9b68101f0f3dfeeumetronea978ee881bb96395a9b68101f0f3dfe.de
www.eumetron.de

Peter Dann
Vertrieb

+49 7361 3703 - 217
+49 7361 3703 - 29
pb3c141de3c6786d79b8b0ed0efafe369.dannb3c141de3c6786d79b8b0ed0efafe369@b3c141de3c6786d79b8b0ed0efafe369eumetronb3c141de3c6786d79b8b0ed0efafe369.de
www.eumetron.de

Evi Strobel
Vertrieb

+49 7361 3703 - 17
+49 7361 3703 - 29
e75d2f5ca787bb02ba2d0d16d81c5442e.strobel75d2f5ca787bb02ba2d0d16d81c5442e@75d2f5ca787bb02ba2d0d16d81c5442eeumetron75d2f5ca787bb02ba2d0d16d81c5442e.de
www.eumetron.deGabi Sonnentag
Vertrieb

+49 7361 3703 - 226
+49 7361 3703 - 29
g78c4741297f74f21c97934e1e2e4bd63.sonnentag78c4741297f74f21c97934e1e2e4bd63@78c4741297f74f21c97934e1e2e4bd63eumetron78c4741297f74f21c97934e1e2e4bd63.de
www.eumetron.de

Ellen Eisenmann
Vertrieb

+49 7361 3703 - 225
+49 7361 3703 - 29
ea8d282f60f03b9fe41e28c1c4421bbe8.eisenmanna8d282f60f03b9fe41e28c1c4421bbe8@a8d282f60f03b9fe41e28c1c4421bbe8eumetrona8d282f60f03b9fe41e28c1c4421bbe8.de
www.eumetron.de

Eveline Möginger-Gnann
Vertrieb

+49 7361 3703 - 0
+49 7361 3703 - 29
ec7129d19139d08ecb1137dbcfb2b18d6.moegingerc7129d19139d08ecb1137dbcfb2b18d6@c7129d19139d08ecb1137dbcfb2b18d6eumetronc7129d19139d08ecb1137dbcfb2b18d6.de
www.eumetron.deBernd Haas
Verwaltung

+49 7361 3703 - 213
+49 7361 3703 - 29
bff44e846299902a4ed56d15bf811eaeb.haasff44e846299902a4ed56d15bf811eaeb@ff44e846299902a4ed56d15bf811eaebeumetronff44e846299902a4ed56d15bf811eaeb.de
www.eumetron.de

Claudia Fitzek
Verwaltung

Tel.: 07361 / 3703 - 0
Fax: 07361 / 3703 - 29
cd7ff5e6bd56789c38398a5c5bec496f7.fitzekd7ff5e6bd56789c38398a5c5bec496f7@d7ff5e6bd56789c38398a5c5bec496f7eumetrond7ff5e6bd56789c38398a5c5bec496f7.de
www.eumetron.deRobert Kappel
Leiter Softwareentwicklung

+49 7361 3703 - 0
+49 7361 3703 - 29
info0660c9ff895e4380d0199b43e2ab9f8a@0660c9ff895e4380d0199b43e2ab9f8aeumetron0660c9ff895e4380d0199b43e2ab9f8a.de
www.eumetron.de

Rainer Berger
Software Entwicklung

+49 7361 3703 - 215
+49 7361 3703 - 29
rc94b52a761b055d4d2fd09e75d6d638c.bergerc94b52a761b055d4d2fd09e75d6d638c@c94b52a761b055d4d2fd09e75d6d638ceumetronc94b52a761b055d4d2fd09e75d6d638c.de
www.eumetron.de


eμmetron GmbH
Gartenstraße 133
73430 Aalen
Tel.: 07361 3703 - 0
Fax: 07361 3703 - 29
E-Mail: info@eumetron.de
DAkkS-Labor
Dienstleistungen und Produkte rund
um die Koordinatenmesstechnik
D-K-15151-01-00